Name Designation Contact No.
Jafar Malik IAS Executive Director 91-471-2554714
Anil P. Antony Director (A&F) 91-471-2554714
Krishnapriya. D. Chief Finance Officer 91-471-2554714
Anil Kumar.T Administrative Officer 91-471-2554714
Suresh Kumar. T Accounts Officer 91-471-2554714
Jahamgeer.S PO (Urban) 91-471-2554714
  PO (Organization) 91-471-2554714
Pradeep Kumar.R PO (Social Development) 91-471-2554714
Sreekanth. A.S. PO (ME) 91-471-2554714
Pradeep Kumar.R PO (Agri) 91-471-2554714
Dr. Sajeev Kumar A PO (AH) 91-471-2554714
Pradeep Kumar.R PO (DDU-GKY) 91-471-2554714
Sajith.S COO (NRO) 91-471-2335714
Sreekanth. A.S. COO (L) 91-471-2335714

 

 

Kudumbashree District Mssion DMCS and ADMCs - Contact Details (as on 25 February 2018)
Sl. No. District Name of DMC Contact number Sl. No. Name of ADMC Contact Number
1 Thiruvananthapuram Dr. K.R. Shaiju 9446615509 1 Siyad S. 9446850193
2 Anjana M.S. 9895858411
3 Jyothi K. Nair 8086644051
4 Shanimol A. 9447894148
2 Kollam A.G. Santhosh 9447800658 1 Muhammed Anzar A. 9745977100
2 Aju.V.R 9447789832
3 Saboora Beevi S. 9447080998
4    
3 Pathanamthitta S. Sabir Hussain 9447563296 1 Saleena K.H. 9495374394
2 Seema V.S. 9447409107
3 Monykhandan A. 9447892142
4    
4 Alappuzha Suja Eapen 9447400212 1 Ajayakumar K.B. 9072361364
2 Varghese V.J. 9446945589
3 Venugopal N. 9496020857
4 Suni P. 9447597528
5 Kottayam Suresh P.N. 9447564311 1 Sabu C. Mathew 9497850374
2 Tigi Prabhakaran 9496327272
3    
4    
6 Idukki Ajesh T.G. 9400030669 1 Binu R. 9496190800
2 Shajimon P.A. 9446027681
3    
4    
7 Ernakulam Ragesh K.R. (DMC i/c)  9496461568 1 Renjini S. 9895897132
2 Rajeena T.M. 9846870590
3 Vijayam K. 9495933627
4 Ragesh K.R. 9496461568
8 Thrissur Jothishkumar K.V. 9745722064 1 Baiju Muhammed M.A. 9447224704
2 Radhakrishnan K 9495065610
3 Jose M.P. 9497625211
4    
9 Palakkad Saithalavi P. 8589885889 1 Premadas S.V. 9446283182
2 Dinesh M. 9400109184
3 Harifa Beegum S.P. 9745530533
4 Premjith K.S.  9895559826
10 Malappuram Hemalatha C.K. 9539070343 1 Vinod K.M.  9496362728
2    
3    
4    
11 Kozhikode Kavitha P.C. 9497649098 1 Gireesh Kumar T. 9446482885
2 Gireeshan P.M. 9539267255
3    
4    
12 Wayanad Sajitha P. 9447841843 1 Jayachandran K.P. 9495013592
2 Haris K.A. 9539297074
3 Murali K.T. 9446445581
4    
13 Kannur Surjith M.  9847014647 1 Bindu P.K. 9446521337
2 Sushama A.N. 9947648729
3 Vasu Pradeep P. 9495621587
4    
14 Kasaragod Surendran T.T.  9447006242 1 Haridasan C. 9495076406
2 Haridas D. 9961417649
3    
4