Agriculture State Team
Name Designation Contact Number Mail Id
Mobile No. Office
  Program Officer   0471 2554714, 15, 16 mkspkshree1@gmail.com
  SPM  
  SAPM  
  SAPM  

 

 

District Name Designation Contact Number Mail Id
Mobile Office
Thiruvananthapuram K R Shaiju DMC 9446615509 0471-2447552 spemtvm@gmail.com
Shani Nijam ADMC 9447894148
Reena David DPM 9496020374
Kollam A G Santhosh DMC 9447800658 0474-2794692 spemklm@gmail.com
Gayathri S V ADMC 7559851243
Aswathy S DPM 9745882891
Pathanamthitta   DMC   0468-2221807 spempta1@gmail.com
Monykandan A ADMC 9447892142
Suhana Beegom M DPM 7403263817
Alappuzha Suja Eappen DMC 9447400212 0477-2254104 spemalp1@gmail.com
  ADMC  
Aswathy Mohan DPM 9995438041
Kottayam Suresh P N DMC 9447564311 0481-2302049 spemktm3@gmail.com
Binoy Joseph ADMC 9847191888
Anoop Chandran DPM 9400550107
Idukki Ajesh T G DMC 9400030669 0486-2232223 spemidk@gmail.com
Jose Stephen ADMC 9188113005
Sreepriya DPM 9446044796
Ernakulam T P Geevargheese DMC 9400174115 0484-2426982 spemekm3@gmail.com
Vijayam K ADMC 9495933627
Remya T R DPM 9447227885
Thrissur Jyothish Kumar K V DMC 9745722064 0487-2362517 spemtsr1@gmail.com
Baiju Muhammed M A ADMC 9447224704
Deepa K N DPM 8078085443
Palakkad Saidalavi P DMC 8589885889 0491-2505627 spempkd@gmail.com
Harifa Beegam S P ADMC 9745530533
Ariya S B DPM 9349877636
Malappuram Hemalatha C K DMC 9539070343 0483-2733470 spemmlp1@gmail.com
Sai krishna ADMC 9747252595
Nidhin DPM 9747388179
Kozhikode Kavitha P C DMC 9497649098 0495-2373066 spemkkd3@gmail.com
Gireeshkumar T ADMC 9446482885
Amida Saparya DPM 9400466850
Kannur Dr. Surjith M  DMC 9847014647 0497-2702080 spemknr2@gmail.com
Vasu Pradeep  ADMC 9495621587
Anitha DPM 8129255127
Wayanad Sajitha P DMC 9447841843 0493-6206589 spemwyd1@gmail.com
Haris K A ADMC 9539297074
Arathi P V DPM 7025490314
Kasaragod Surendran T T DMC 9447006242 04994-256111 spemkkd@gmail.com
  ADMC  
Saiju E DPM 8921361670